Hairclinic+
 
 
 
 
 
 
lijn
hairclinic
lijn
behandelingen
lijn
+ Galeatomie
+ Micro- en minihaar-transplantaties
+ Hair Again
+ Definitieve ontharing
lijn
contact
lijn
 
Micro- en minihaar-transplantaties
Een veelbelovende methode voor de behandeling van kaalheid
Hairclinic+
 
Kaalheid
lijn
Chronische haaruitval van het zogenaamde ‘androgyne type’, komt bij de jonge man voor en heeft een dubbele oorzaak: hormonaal en erfelijk. Naarmate het kaal worden op jonge leeftijd (±20 jaar) voorkomt, des te sneller zal het haar uitvallen, in tegenstelling tot haaruitval die voorkomt op de leeftijd van circa 30 jaar die minder gevaarlijk is. We noteren dat er dikwijls een stabilisatie rond de leeftijd van 40 jaar te verwachten is.

Bij kaal wordende personen is er een overgevoeligheid voor de mannelijke hormonen van de talgklier die zich in de nabijheid van het haar bevindt. Daaruit volgt een overproductie van talg en een langzaam afsterven van het haar.

De man verliest nagenoeg nooit het achterhoofdhaar daar de haren op deze plaats genetisch verschillend zijn van de hoofdharen, en het is om deze reden dat getransplanteerde haren van het achterhoofd naar de bovenste schedelhuid, steeds zullen blijven groeien.
 
Hairclinic+   Hairclinic+
 
Haartransplantatie
lijn
De techniek van micro- en minihaartransplantatie bestaat erin, onder lokale verdoving, de haarwortels van de achterhoofdzone, de donorzone waar de haren nooit door kaalheid aangetast worden, te transplanteren naar de kale schedelhuidzone. De getransplanteerde haren zijn dan permanent. De donorzone wordt gehecht en geneest in een 10-tal dagen. Na ongeveer een maand ziet men op deze plaats geen spoor van de ingreep meer.

Deze nieuwe methode voor de behandeling van kaalheid heeft het voordeel een grotere voldoening te verschaffen dan de methoden die tot op heden gebruikt werden, aangezien de minitransplanten nagenoeg geen zichtbare littekens nalaten. Daarenboven laten de microtransplanten van één of twee haarworteltjes toe de voorhoofdslijn te vervolmaken waardoor een perfect natuurlijk aspect bekomen wordt.

De micro- en minihaartransplanten vragen evenwel wat geduld aangezien een optimaal resultaat slechts bekomen wordt na 2 tot 4 transplantatiesessies met een interval van minimum 2 maanden tussenin.
 
Hairclinic+   Hairclinic+
 
Hairclinic+   Hairclinic+
 
De resultaten
lijn
De resultaten zijn optimaal. De fotografie hieronder toont het resultaat van een behandelde type III kaalheid die kan bekomen worden. De patiënt verlaat de hairclinic na de ingreep, klaar om zijn aktiviteiten terug te hernemen.

De chirurgie van de micro- en minihaartransplantatie kan aangewend worden om nagenoeg elk type van kaalheid te behandelen. De beste indicatie evenwel, die eveneens een snel resultaat oplevert, zijn de types I, II en III en het schaars worden van de haren, dat ook vaak bij de vrouw voorkomt, en dat dikwijls een teken van progressief wordende kaalheid is.

De techniek laat toe zoveel haarwortels te transplanteren als nodig is.

Alhoewel de vrouw door haar vrouwelijke hormonen tegen kaalheid beschermd is, klagen een heel aantal vrouwen soms door een of andere ziektetoestand, of voor een duistere reden, van het in plekken of diffuus schaars worden van de hoofdharen. Ook voor dit type van gelokaliseerd of diffuus haaruitval bieden micro- en minitransplanten een adequate oplossing, vooral wanneer medicamenteuse behandelingen niet helpen.

Wat belangrijk is te weten, is dat getransplanteerde haren hun karakteristieken van de donorzone behouden (permanente telogene fase) en niet uitvallen.

Tot besluit lijkt het ons, alhoewel de ideale methode om de behandeling van kaalheid nog niet bestaat, dat de herschikking van de haren door haarwortels te nemen uit een zone waar de densiteit en de kwaliteit optimaal is, en deze dan te transplanteren naar de kale zones, de meest geavanceerde methode is en die ook wetenschappelijk zijn nut bewezen heeft. De micro-en minihaartransplantatie ingreep laat toe een natuurlijk aspect te bereiken.
 
Wenst u meer info of een afspraak
lijn
Voor meer info of een afspraak kan u ons vrijblijvend contacteren op tel. 050 456 007.
  Hairclinic+ Brugge
Mevr. J. Decoopman
Sint-Claradreef 77
8000 Brugge
Tel. 050 456 007
info@hairclinic.be